بررسی قتل و انواع آن


تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لاو (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده با استفاده از روشی تحلیلی – کتابخانه ای در ابتدا بررسی و تبیین انواع و اقسام قتل در فقه و حقوق اسلامی بیان می شود و سپس سوابق تقنینی و نظریات علمای حقوق در آن موضوع بیان شده و پس از آن در قانون مجازات اسلامی اقسام قتل مورد تدقیق قرار می گیرد و در فصل های بعدی سعی شده است تمام موارد  و شرایط خاص به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.

چکیده1

مقدمه2

بیان مسئله2

اهمیت تحقیق2

روش تحقیق2

پیشینه تحقیق3

فصل اول:کلیات4

مبحث اول: اقسام قتل5

گفتار اول :اقسام قتل  با تمرکز بر فقه اسلامی5

عمل در فعل و عمل در قصد6

تعریف قتل عمد ، شبه عمد و خطا محض7

گفتار دوم: اقسام قتل  با تمرکز بر سوابق تقنینی8

گفتار سوم :اقسام قتل  با تمرکز بر قانون مجازات اسلامی11

گفتار چهارم : اقسام قتل  با تمرکز بر لایحه مجازات اسلامی12

فصل دوم:قتل عمدو شبه عمد و خطای محض16

مبحث اول : تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه17

گفتار اول بررسی فقهی قتل عمدی17

گفتار دوم:تعریف حقوقی قتل عمد23

بند اول :قتل عمدی به معنی خاص23

بند دوم :شرایط اجرای قصاص25

مبحث دوم:قتل شبه عمد28

گفتار اول :تعریف و عناصر قتل در حکم شبه عمد28
گفتار دوم :مجازات30

قتل خطای محض32

فصل سوم :اشتباه در قتل و قتل در فراش34

مبحث اول:اشتباه در قتل35

گفتار اول:تعاریف فقهی و حقوقی و انواع اشتباه35

مبحث دوم : قتل در فراش43

گفتار اول : تعریف و برخورد قانونی با آن43

سابقه فقهی موضوع 46

نتیجه گیری50

منابع 51

این فایل ورد در 51 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + 20 =