تابلو‌های کنترل DCU شرکت راه‌آهن شهری تهران حومه (مترو)

تابلو‌های کنترل DCU شرکت راه‌آهن شهری تهران حومه (مترو)

تابلو‌های کنترل DCU شرکت راه‌آهن شهری تهران حومه (مترو)

گزارش کـــــارآموزی رشته برق- الکترونیک

چکیده
آشنایی با کنترل و نگهداری تجهیزات BAS و تابلو‌های BCU که واسطه ارتباطی بین تجهیزات الکتریکی و مکانیکی و کامپیوتر MU می‌باشد و بردهای الکترونیکی و
تجهیزات الکتریکال و استفاده از بقیه‌ی تجهیزات از قبیل منابع تجزیه مخابراتی RH-NED و واسطه مخابراتی RH-HJKB.

مقدمه
تاریخچه احداث متروی تهران

گفتگوی احداث راه آهن شهری در تهران به یکصدو ده سال قبل بر می گردد تاسیس تراموای شهری از جمله نکات پیش بینی شده در امتیاز نامه ای بود که بنام
قرارداد «بارون ژولویس دورویتر» روی کاغذ آمد، دهنده امتیاز مشیرالدوله رئیس دولت و صدراعظم ناصرالدین شاه بود.بر آن اساس ژولویس رویتر (امتیاز گیرنده) اختیار استخراج و بهره برداری از کلیه معادن و منابع طبیعی را در سراسر خاک ایران بدست میگرفت و اجازه داشت برای احداث راه آهن سراسری ایران اقدام کند. تاسیس ترامواهای شهری نیز از آن جمله بود. امتیاز نامه فوق براثر مخالفت هائی که با آن میشد پس از یکسال ملغی شد و از قوه به فعل در نیامد.
در حدود یکصد سال قبل به کمک بلژیکی ها خط آهن تهران سری احداث و درهمین سالها یک خط آهن روی زمین بین دروازه حضرت عبدالعظیم و میدان با غشاء بوجود آمد که به واگن اسبی معروف شد. این قطار از وسط خیابانهای ری و چراغ گاز و سپه سابق روی ریل حرکت می کرد و بوسیله چند اسب کشیده میشد. تا سال 1319 (پنجاه سال قبل) این اولین و آخرین تراموای تهران دائر بود. از آن تاریخ اندیشه احداث متروبجای واگن اسبی پیوسته مورد توجه دولت و مسئولان شهر تهرانبود.
در سال 1334 شخصی بنام وفادار پیشنهاد احداث تراموای برقی بین تهران و شمیران را دا دکه هیئت دولت وقت طرح فوق را مناسب دید و تصمیم گرفت در این
فهرست
1. تاریخچه سازمان 1
2. نمودار سازمانی و تشکیلات 6
3. نوع خدمات و شرح مختصری از فرآیند خدماتی 10
4. امور جاری در دست اقدام و برنامه‌های آینده 10
مندرجات
1. خلاصه 17
2. کتابچه ی فنی 17
2.1. ساختار واحد کنترل مستقیم DCU 17
2.1.1. ساختار سخت افزار واحد کنترل مستقیم DCU
2.1.2. ساختار نرم افزار واحد کنترل مستقیم

2.2. وظیفه واحد کنترل مستقیم DCU 24
2.2.1. وظیفه سخت افزار
2.2.2. وظیفه نرم افزار
2.3. عامل مشترک واحد کنترل مستقیم DCU 24
2.3.1. برق واحد کنترل مستقیم DCU
2.3.2. ارتباطات پایاپای واحد کنترل مستقیم DCU
2.3.3. ورودی/ خروجی پایاپای واحد کنترل مستقیم DCU
2.3.4. آنالوگ عامل اشتراک واحد کنترل مستقیم DCU
2.3.5. نرم افزار پایاپای واحد کنتل مستقیم DCU
2.4. اجرای مشخصات واحد کنتل مستقیم DCU
3. کتابچه کاربردی 27
3.1. نصب واحد کنترل مستقیم DCU 27
3.1.1. نصب داده های واحد کنترل مستقیم RH-DCU- WPI
3.1.2. نصب نشانه
3.1.3. موضوعات قابل توجه برای نصب
3.2. مأموریت واحد کنترل مستقیم DCU 28
3.3. ساختار واحد کنترل مستقیم DCU 29
3.3.2. وقتی که در ترکیب سیستم کنترل کامپیوتری ایستگاه مدیریت مرکزی وجود دارد.
3.4. طرح کنترل واحد کنترل مستقیم DCU 31

کاتالوگ
1. معرفی 35
2. ساختار 35
3. وظیفه 35
4. ویژگی های فنی اصلی 36
5. تابلو و عملیات 36
6. مأموریت و برق رسانی 37
7. مراحل مأموریت 38
8. دیاگرام ساختار الکتریکی واحد کنترل مستقیم RH- DCU-WPV 38

مندرجات
1. معرفی 41
2. بلوک دیاگرام سخت افزار 41
3. مدل ارتباطات 41
4. مشخصات اصلی فنی 41
5. مقیاس خارجی 42
منابع 43

این فایل ورد در 52 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

70,000 ریال – Download