دانلود پاورپوینت اقلیم سرد

اقلیم به شرایط آب و هوایی یک منطقه جغرافیایی نظیر دما، رطوبت،فشار اتمسفر،باد ،بارش و سایر مشخصه های هواشناسی در مدت زمانی نسبتاً طولانی نسبت داده میشود.

کوهستان های غربی که دامنه های غربی رشته کوههای مرکزی ایران را شامل می شوند با توجه به این که میانگین دمای هوا در گرمترین ماه سال در آنها بیش از 10و میانگین حداقل دمای هوا کمتر از 3- درجه سانتیگراد است.گرمای شدید دره ها در تابستان زیاد و در زمستان بسیار کم است.زمستان های طولانی ،سرد و سخت بوده و چندین ماه از سال زمین پوشیده از یخ است.میزان بارندگی در تابستان کم و در زمستان زیاد است.فصل بهار کوتاه بوده و زمستان و تابستان را از هم جدا می کند. شهر هایتبریز ،ارومیه،سنندج وهمدان را می توان در این اقلیم قرار داد.[۲] در سراسر این منطقه ازآذربایجان تافارس زمستان ها به شدت سرد است سرما از اوایل آذر ماه شروع می شود و تا آخر فروردین ماه کم وبیش ادامه می یابد.

ویژگی های معماری بومی مناطق سرد

استفاده از پلان های متراکم و فشرده
به حداقل رساندن سطح خارجی در برابر حجم مورد پوشش
ساختمانها با مصالحی که دارایظرفیت حرارتی بالا هستند بنا میشوند.
به حداقل رساندن میزان تعویض هوای داخلی و تهویه هوای طبیعی و در نتیجه ،جلوگیری از ایجاد سوز در داخل و خروج حرارت داخلی به خارج از ساختمان
ساخت بام های مسطح و نگه داری برف به عنوان عایق بر روی بامها
ساختمان های درون گرا با حیاط مرکزی
استفاده از ایوان و حیاط کوچک در بنا
ساخت اتاق های کوچک با ارتفاع کم
ساخت دیوارهای نسبتاً قطور

. در شکل گیری شرایط اسایش انسان از دیدگاه اقلیمی چهار عنصر : دما، رطوبت، باد و تابش نقش دارند. جهت تعین این شرایط، مدل یا شاخص های اسایش مختلفی به کار گرفته شده که پنج مدل از انها انتخاب شده است.

1)  اولگی

2)  گیونی

3)  ماهانی

4)  اوانز

5)  مدل سنجش آسایش دمای موثر

منظور از شرایط اسایش انسان مجموع شرایط حرارتی است که حد اقل برای 80 در صد از افراد مناسب با شد.

10,000 ریال – Download