دانلود جزوه تاریخ معماری اسلامی ایران متدین

جزوه تاریخ معماری اسلامی ایران متدین

بخشی از مطلب
مکاتب معماری اسلامی ) به ترتیب مکانی و زمانی (
1 (معماری اموی، 2 (معماری عباسی، 3 ( معماری مغرب و آندلس، 4 ( معماری ایران، 5 ( معماری هند
مکاتب معماری ایران )از نظر مرحوم پیرنیا(
قبل از اسلام )پارسی، پارتی(
بعد از اسلام خراسانی )خراسان قدیم )سامانیان( شامل افغانستان و آسیای میانه(، رازی یا ری ) به دلیل اهمیت آل بویه که مرکز عمده
آنها ری بوده است(، آذری )شامل ایلخانی و تیموری، نقطه اوجش در آذربایجان بوده است(، اصقهانی )مربوط به صفویه(، تهرانی )قاجاریه(
بررسی سلسله معماری ایران
قبل از اسلام ایلام، ماد، هخامنشی، پارتی، ساسانی
بعد از اسلام سامانی، عباسی ها )در مسجد جامع اصفهان، تاریخانه دامغان، فهرج، یزد(، غزنوی، سلجوقی، ایخانان )مغولها(، تیموری ها،
صفوی ها
معماری اسلامی به دنبال کشف اصلیت عناصر و تزئینات و پلان ها است.
تزئین بیشتر زمان سلجوقی ها در ایران شکل گرفته و در زمان فاطمیون به مصر رفته و از مصر به شمال آفریقا رفته و از آنجا به
کاخ الحمرا می رود و در آنجا اوج خود را پیدا می کند.
عامل مسافرتهای چنین در سرزمین های اسلامی. )چگونگی انتقال هنرها از سرزمینی به سرزمین دیگر(
به خاطر جنگ هایی که شاهان مختلف انجام می دادند، و سربازهایی که وارد کشورهای فتح شده می رفتند. به هر حال معماران را به صورت
سرباز یا اسیر وارد قشون خود می کردند تا به ساخت و ساز دربار بپردازند. مثلا در زمان تیموری ها که معماری شیراز وارد سمرقند و بخارا
می شود و آثار معروف معماری تیموری را در آن مناطق می سازد.
سفر مکه : که در سفرهای معماران به مکه مثل معماری که از آندلس به مکه می رود از سرزمین های مختلف عبور می کند، در هر جا محلها را
که می دید، می شناخت و در برگشت از سفر آنچه را که دیده بود در شهر خود به شکل معماری پیاده می کرد.
استفاده از هنرهای متحرک ) Mobile ( : مثل ظروف یا عناصر مساجد که وجود داشته است. مثل هنر تونس که از مغرب با گاری به
تونس حمل شد و لذا هنر بنی عباسی به این صورت از مغرب به قیروان )تونس امروزی( منتقل شد. پس این هم نوعی مسافرت عناصر، جزئیات
و نقش ها می باشد. لذا مثلا ممکن است روی ظرفی منظرهایی از شهرهای ایران با نقوش ایرانی باشد، که با انتقال این ظروف بین محلها و مکان
ها، معماری منتقل می شود.
1 ( جنگ و اسرا 2 ( سفر کردن 3 ( استفاده از هنرهای متحرک )ظروف و نقوش(
تزئینات معماری اسلامی )و بیشتر در ایران(:
در واقع این تزئینات متاثر از و نشان دهنده روحیه اسلامی و شرایط سرزمینی هستند. معماری اسلامی در سرزمین هایی است که اکثرا فضای
آفتاب تابان است و لذا از حرکت خورشید یک نتیجه مهم آن که ایجاد سایه روشن است، استفاده شده است. مثل کوچه های یزد و اصفهان و لذا
اولین تزئینات در معماری اسلامی با جلو عقب کردن سطوح بشن می آید که ایجاد سایه می کند یا طاقچه های کم عمقی که در نماها
خودنمایی می کند.
عناصر طبیعی:
ممکن است واقعا از طبیعت گرفته شده باشد. مثلا در شمال آفریقا و مدیترانه از صدف در بسیاری موارد از جمله سازه یا گچ کاری های سقف استفاده می شود.
بعضی از عناصر طبیعی عناصر گیاهی هستند که خیلی استفاده دارند. ) با توجه به ممنوعیت استفاده از چهره و انسان از طرف اسلام( که اینها به سه دسته تقسیم می شوند:
1 ( شاخه ها که معمولا نقشانتقال دارند و در اسلیمی به آن بها داده می شود و برگ ها را به هم انتقال می دهند و با فرم های مختلف ظاهر شده است.
2 ( برگهای گل و برگهای میوه
3 ( میوه ها
دو نوع برگ خیلی معروف است:
برگ میوه انگور به خاطر تقدسی که از قبل اسلام نزد ایرانیان داشته و از نظر اسلام هم مانعی نداشته و انگور خودش
هم میوه بهشتی است.
برگ کنگر که از معماری رم و یونان وارد معماری اسلامی شده است. و در فلسطین تقدس داشته است. و در معماری
مغرب و اندلس، مصر و سوریه بسیار وجود دارد و در ایران استفاده زیادی ندارد. )مثل سرستون های کرنتین( میوه ها شامل میوه های بهشتی یا میوه هایی که در یک نقطه تقدس و اهمیت خاصی داشته است. مثل انگور و انار و کاج. مثلا ختمی گیاه مقدس چینی هاست که در زمان تیموری ها وارد ایران شده است. به هر حال در تمام جاهای مختلف جهان به دلیل حرکت معماری، معماری ها تغییر شکل و جهت می یابند.

شامل دو فایل : جزوه تایپی همراه با تصاویر 68 صفحه + جزوه دست نویس اسکن شده 90 صفحه

43,000 ریال – Download


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.