دانلود پاورپوینت مدیریت حمل و نقل درون شهری

جابه جایی، جزیی جدایی ناپذیر از زندگی و فعالیت روزمره انسان و برنامه ریزی حمل و نقل، فصلی الزامی در مطالعه و برنامه ریزی شهر است.

عوامل زمینه ساز تولید و استفاده ی بیشتر از خودرو :

 • رشد و توسعه اقتصادی جوامع امروزی؛
 • ارتقای سطح رفاهی زندگی، فردگرایی؛
 • برخورداری بیشتر از حق انتخاب؛
 • اتکای اقتصاد ملی بر صنعت خودروسازی؛
 • در نتیجه:
 • خودرو در سبد هزینه شهروندان از یک کالای انتخابی به کالایی ضروری مبدل شده و استفاده از وسایل نقلیه فردی و خصوصی، الگوی غالب جابه جایی است.
 • مقدمه
 • در معنی لغوی “حمل” به معنی برداشت و “نقل” به مفهوم جابه جایی کردن است (مرادی، 1383: 313).
 • براساس یک تعریف تخصصی، به تغییر مختصات جغرافیایی کالا، مردم و اطلاعات از یک نقطه (مبدا) به نقطه ی دیگر (مقصد)، حمل و نقل می گویند (Rodrigue,2006).
 • در فرهنگ لغات معتبر لاتین، تعاریفی به شرح زیر برای حمل و نقل ارائه شده است:
 • ” حمل کردن از یک مکان به مکان دیگر” (فرهنگ آکسفورد، 2010)، ” فعالیت جابه­جایی انسان یا کالا از یک مکان به مکانی دیگر توسط یک وسیله” (فرهنگ کولینز، 2010)، ” عمل، فرایند یا وسیله جابه جایی از نقطه ی به نقطه ای دیگر” (فرهنگ مریام وبستر، 2010).

حرکت یا حمل و نقل به این دلیل نمودار می شود که الگوی مکانی تقاضا با امکانات مکانی عرضه مطابقت نمی کنند. عوامل مکانی ناشی از موقعیت نسبی مکان ها و عوامل غیرمکانی (عمدتا ویژگی های اقتصادی) در ایجاد حرکت دخیل هستند (محمودی، 1362: 10).

هدف برنامه ریزی حمل و نقل، آسان سازی جابه جایی است که از طریق غلبه بر مجموعه ای از محدویت های فیزیکی و انسانی مانند فاصله، زمان، توپوگرافی و تقسیمات اداری حاصل می شود.

موضوع حمل ونقل به صورت ماهوی متاثر از عوامل فضا است. هیچ حمل و نقلی بدون فضا وجود ندارد و هیچ فضایی عاری از مساله ی حمل و نقل نخواهد بود.

برنامه ریزی حمل و نقل شهری

 • برنامه ریزی شهری و منطقه ای، شامل تعیین زمان و مکان اجرای تسهیلات مختلف حمل و نقل است.
 • در واقع برنامه ریزی حمل و نقل، قسمتی از این فرایند است. حمل و نقل انسان ها و وسایل نقلیه، یک فعالیت واسطه ی است که به طور متوالی به پتانسیل کاربری اراضی و توانایی انتقال ترافیک برحسب سیستم های مختلف حمل و نقل، بستگی دارد.
 • برنامه ریزی حمل و نقل شهری، فرایندی است که منجر به تصمیم گیری در مورد برنامه ها و سیاست های حمل و نقل می گردد.

دانش برنامه ریزی حمل و نقل

 • دانش برنامه ریزی حمل و نقل، به دلیل ماهیت منطق گرایی آن در زمره ی برنامه ریزی عقلانی (Rational planning) قرار می گیرد (Wikipedia,2008).
 • بررسی سیر تحول برنامه ریزی حمل و نقل، بیانگر تغییر رویکرد از جنبه های صرفا فنی به رویکرد چند وجهی در برنامه ریزی و سیاست گزاری است.
 • مناطق شهری باید برای پذیرش رشد روزافزون خودروها دوباره مورد طراحی قرار می گرفتند و برنامه ریز حمل و نقل نقش مدیریت کننده را برای کاهش مقرون به صرفه ی تراکم ترافیکی و عوارض ناشی از آن بر عهده داشت.
 • به همین خاطر، برنامه ریزی حمل و نقل به تدریج جایگاه خود را در ” چرخه ی پیش بینی و تامین” تثبیت کرد: پیش بینی نیازهای آتی و تدارک دیدن شبکه ی لازم همراه با شرایط مطلوب برای انجام آن .

این فایل پاورپوینت در 65صفحه به خدمتتون ارئه میشود.سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.