مدیریت بحران شهری و پدافند غیر عامل


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

منظور از پدافند غیر عامل با توجه به اصول حاکم بر مدیریت بحران عبارت است از مجموعه تمهیدات، اقدامات و طرح
هایی است که با استفاده از ابزار و شرایط، حتی المقدور بدون نیاز به نیروی انسانی و به صورت خود اتکا، از یک سو
توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش داده و از سوی دیگر پیامد های بحران را کاهش و امکان باز سازی
مناطق آسیب دیده را با کمترین هزینه فراهم می سازد.
مهم ترین هدف پدافند غیر عامل جلوگیری از ایجاد بحران و دوری از ایجاد شرایط بحران زا بوده و در صورت وقوع
بحران ایجاد شرایطی برای کنترل سریع اوضاع و بازگرداندن شرایط به حالت قبل از بحران می باشد، به این ترتیب
مشخصمی شود با رعایت اصول پدافند غیر عامل میزان آسیب پذیری و وقوع بحران ها به شدت کاهشخواهد یافت.
هدف این مقاله بررسی تاریخچه و تجارب کشورهای مختلف در زمینه های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و رسیدن
به راهکارهایی جهت برقراری ارتباط نزدیک بین مدیریت بحران و پدافند غیر عامل می باشد.

واژههای کلیدی: تاریخچه، تجارب، مدیریت بحران شهری، پدافند غیر عامل.


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.