مدیریت بحران شهری و پدافند غیر عامل


منظور از پدافند غیر عامل با توجه به اصول حاکم بر مدیریت بحران عبارت است از مجموعه تمهیدات، اقدامات و طرح
هایی است که با استفاده از ابزار و شرایط، حتی المقدور بدون نیاز به نیروی انسانی و به صورت خود اتکا، از یک سو
توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش داده و از سوی دیگر پیامد های بحران را کاهش و امکان باز سازی
مناطق آسیب دیده را با کمترین هزینه فراهم می سازد.
مهم ترین هدف پدافند غیر عامل جلوگیری از ایجاد بحران و دوری از ایجاد شرایط بحران زا بوده و در صورت وقوع
بحران ایجاد شرایطی برای کنترل سریع اوضاع و بازگرداندن شرایط به حالت قبل از بحران می باشد، به این ترتیب
مشخصمی شود با رعایت اصول پدافند غیر عامل میزان آسیب پذیری و وقوع بحران ها به شدت کاهشخواهد یافت.
هدف این مقاله بررسی تاریخچه و تجارب کشورهای مختلف در زمینه های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و رسیدن
به راهکارهایی جهت برقراری ارتباط نزدیک بین مدیریت بحران و پدافند غیر عامل می باشد.

واژههای کلیدی: تاریخچه، تجارب، مدیریت بحران شهری، پدافند غیر عامل.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.