مجله ساختمان، شماره ۵۹، اسفند ۹۴

ماهنامه خبری؛ آموزشی، پژوهشی و تحلیلی صنعت ساختمان

شماره ۵۹، اسفند ۹۴
۱۳۲ صفحه

عناوین مطالب این شماره:

پرونده:
سال ۹۵ سال رکود یا رونق؟
رونق بازار مسکن در گروی حل مشکلات مالی و پولی است

نظام مهندسی:
سیستم ارجاع کار سبب امضاء فروشی شده است
بهرام غفاری: انتقادات، ادعاهای غیر قایل اثبات و پذیرش است
حاجوی: بضاعت شهرداری های کشور در پیش نویس محل اشکال است

 

راه و شهرسازی:
روسای مرکز تحقیقات مسکن، از پیش از انقلاب تا امروز
همکاری های اقتصادی از رم تا تهران

معماری:
موزه ایمان اسلامی در مکه
فورنبوپورتون (Fonebuporten)

دانستنی و فناوری ها:
«کایان» یک دوقلوی بهم چسبیده
مرکز سینمای بوسان، پرنده ای خرامان بر زمین

تاریخ مسکن:
گرانی زمین و اعتراض به آن در سال ۱۳۴۹
جریان ساخت و افتتاح آپارتمان های کوی لویزان
ورورد آلمان فدرال به صنعت ساختمان ایران در دهه ۴۰

قندالعماره:
دیوار مهربانی راه و شهرسازی

سایت مرتبط: www.mspir.ir

مجله ساختمان، شماره ۵۹، اسفند ۹۴

مجله ساختمان، شماره ۵۹، اسفند ۹۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.