دانلود پاورپوینت HOTEL SWISS

SWISSOTEL

GMP ARCHITECTS

2001

ERLIN –GERMANY

این هتل عظیم در زمینی با هندسه نا منظم قرار گرفته و از سه طرف توسط خیابان های اصلی شهر محاصره شده است.

•ایجاد انحناء در جداره اصلی برای پیوند دوخیابان درنمابسیارسودمند وبه شکل سیال وارگانیک عمل می کند.
•اختصاص قسمت تجاری درحاشیه پیاده روایجاد یک فضای شفاف درجداره شهری می کند.
•هماهنگ بودن هتل بابافت همجوار آن سعی در تعریف بدنه خیابان نموده است.
•سایبان های عمودی آلومینیوم درجهت ایجادریتم ویکپارچگی بنا استفاده شده است.

•طبقات اول تاچهارم :
•عملکردهای تجاری سینما,گالری ,کافی شاپ ,رستوران و…تمام فضاهای عمومی دراین طبقات است.
•طبقات چهارم تادهم :
•اتاق هاوسوئیت ها وجود دارد  که مهمانان باآسانسورهابه راحتی درطبقات رفت وآمد می کنند.

این فایل پاورپوینت در 15 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

15,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.