دانلود کاملترین مطالعات مجتمع مسکونی


دانلود کاملترین مطالعات مجتمع مسکونی

دانلود کاملترین مطالعات مجتمع مسکونی

چکیده:

در این پژوهش در ابتدا به بحث خالص در مورد مسکن، تعریف آن، اهمیت و موضوع آن از زندگی بشری پرداخته می‌شود. سپس به مورد خاص مسکن در ایران پرداخته می‌شود و قبل آن موضوع مسکن حداقل بعنوان ریز مسئله مقوله مسکن که هدف این پژوهش می‌باشد شکافته می‌شود و تا علت حراج و خصوصیات آن تحلیل شود تا در آخر به شاخصهایی عینی از این نوع مسکن برای استفاده در طرح پیدا می‌کنیم. در ضمن به جهت اهمیت موضوع دیوانی اداری در شکل‌گیری پروژه‌های مسکن شهری تحقیقی نسبتاً مناسب در این زمینه داشته‌ایم. در ذیل به صورت نسبتاً تفضیلی‌ ترتیب مطالب آورده شده در این رساله ارائه می‌گردد و در آخر این بخش مانند هر بخش دیگری به نتیجه‌گیری پیرامون همان بخش در آخر آن می‌پردازیم و پیشنهاداتی در بنای اعمال ویژگی‌های معماری ایرانی در فضاهای شهری ترتیب می‌دهیم.

شناخت خصوصیات فضای باز مسکونی، بررسی تیپولوژی ساختمانهای مسکونی و سیر تحول تاریخی آن آسیب‌شناسی اجتماعی مجتمع‌های مسکونی، تحقیق برای رسیدن به مدلهای روانی مورد لزوم در واحد مسکونی و تأمین آن و همچنین تأمین نیازهای معینی و تحریف شده‌ی آسایشی است در قسمتی دیگر سعی شده است با در نظرگیری مسائل اجتماعی ردپای خاص از دید جامعه‌شناسی به مسئله داشته باشیم و بعد از شناخت لایه‌های اجتماعی در ایران و خصوصیات و مقتضیات هر یک به کشف تأثیرات این خصوصیات در کالبد معماری- شهرسازی ظهور یافته و موجود و همچنین کالبد بهینه شایسته‌ی قشربندی‌های مختلف بپردازیم در رویکردهای دیگر به مسکن حداقل و کشف ضرورت اقتصادی آن به تحلیل قیمت زمین- مسکن و مقدار صرفه‌ی ناشی از این نوع خاص مسکن پرداخته‌‌ایم و با توجه به بازار مسکن ایران و شرایط حاکم بر آن اقدام به تحلیل روابط بین این شرایط و مسکن حداقل نموده‌ایم.

 

مقدمه:

امروزه پروژه‌های مسکونی(حتی در شهرهای دنیای امروز که دارای کاربردهای عمومی بیشتری هستند) بیشتر از نیمی از ساخت‌و‌سازهای شهری را عامل می‌شوند خصوصاً هر پروژه‌ی شهری جدید ساخت (مثابه فضایی که برای زندگی افراد در محلی بایر، دایر می‌شود) در ابتدا با پروژه‌های مسکونی که فلسفه وجودی هر کاربری عمومی دیگری نیز هستند شروع می‌شود. فضای مسکونی به عنوان فضای بیشتر درگیر با انسان(در مقابل فضاهای اداری، خدماتی، آموزشی، تفریحی و… که معمولاً در ساعات محدودی دایر و مورد استفاده هستند) به خودی خود و ذاتاً ارزش تدفیق و تحقیق مضاعفی دارد.

فارغ از ارزش فضای مسکونی که در بالا به عنوان خاصیتی برآمده از کیفیت این فضا عنوان شد یک اصل مهندسی اولیه‌ای برای این نظر است که محصول سری ساخت به همان میزان که بر تعداد سری ساخت افزوده می‌شود از پتانسیل بیشتری برای تدفیق و تحقیق در مورد پیرامون ابعاد مختلف آن برخوردار می‌شود. تمام تبیین و تدلیل‌های بالایی در واقع سعی بر این دارد تا اولاً توجیه‌کننده بحث دوباره‌ی این پروژه‌های مسکونی باشد و همین که می‌خواهد حاصل جسارتی برای دانشجوی بعدی برای تحقیق چند باره بر روی مبحث مهم و کالبدی باشد.

بار مباحثی که در این پروژه مطرح می‌شود از دو جنبه‌ی تأسیسی نسبت به تحقیق‌های معمول در این ساحت برخوردارند. اول آنکه دانشجو موضوع مسکن حداقل ضرورت امروزی آن، شاخصها و خصوصیات آن و سرانجام طراحی یک پروژه و مدل واقعی را مورد مطالعه، تحلیل و تسهیل قرار داده است که شاید بتواند هم به توصیه‌های پایه‌ای در مورد این نوع مسکن بپردازد و همین این که پروژه‌ای را بر اساس این یافته‌ها تعریف و طراحی کند تا در ضمن به ارائه الگویی کالبدی از مسکن حداقل(به بیان بهتر مجتمع‌های زیستی با محوریت مسکن حداقل) نیز پرداخته باشد. جنبه دیگر مختص این پروژه گریزی می‌باشد که به سیستم دیوانی اداری، مرتبط با امر مسکن زده شده است. تا باز‌خوانی باشد بر مبحثی که به عنوان نرم‌افزار محرکه و جهت‌دهنده‌های پروژه‌های مسکونی مطرح است و در ضمن سعی در تشخیص، تبیین و تحلیل این مشکلات دارد گرچه با توجه به تهدید حجمی مرتب بر این تحقیق نمی‌توانستیم بطور آنی بر این مبحث بپردازیم ولی با توجه به پیوستگی ذاتی این مبحث با موضوع مسکن سعی شد تحقیقات لازم نیز در این باب صورت گیرد.و البته بنا‌بر قاعده اولی پروژه معماری دارای یک جنبه از تحقیقات عمومی مانند شناخت اقلیمی محل پروژه توصیه‌هایی کالبدی در رابطه با اقلیم پروژه، ضرورتهای فیزیکی، استانداردها، برهان شکل‌گیری کالبدی پروژه شناسایی و تحلیل پروژه‌های مشابه بحث پیرامون مسائل اجتماعی فرهنگی(که ضرورت هر پروژه معماری است) و….. است تا جریانی جامع و مانع با محوریت هدف معروف را شکل داده باشیم آنچه در این پروژه مورد اهتمام واقع می‌شود شامل تجزیه، تحلیل و تعریف ابعاد نظری و عملی مجتمع‌های زیستی و شناخت ارتباط بین این دو مباحث(نظری و عملی) در جهت خلق مجتمع‌های مسکونی پاسخده (پاسخده به معنای عام) که به صورت طرح معماری در تحت شرایط تعریف شده جلوه خواهد کرد، می‌باشد. که هدف آن تدفیق پیرامون مجتمع‌های مسکونی با درجه شمول مسائل اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و سیر تحول تاریخی و تیپولوژیک  آنها درایلام و محدوده سیاسی ایران (بالاخص کلان‌شهرها) و بازشناسی رابطه ارگانهای متوالی و تأثیر‌گذار در امر مسکن باشد. وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری، نظام مهندسی و ….. در شکل‌دهی و سوق‌دهی فضایی اصولی و ضابطه‌مند در جهت تنظیم و کنترل بازار تولید مسکن و همچنین بازشناخت رابطه مسکن به مثابه بارزترین نمود فضاهای معماری- که بیش از نیمی از فضاهای شهری را به خود اختصاص می‌دهد با مسائل شهری است.

سرفصل موضوعات موجود در فایل :

مقدمه:

معرفی پروژه

جمع آوری اطلاعات

مشاهدات میدانی

فرآیند تحقیق

نتیجه گیری

ادبیات موضوع

تعریف مسکن

مفاهیم کلی مرتبط با نیازها و هدفهای کلی مسکن

آبادی

انواع مسکن

ویژگی های کمی مسکن

تراکم خانوار بر واحد مسکونی

نفر بر اتاق

متوسط زیربنا

میزان هوای تازه مورد نیاز

بعد خانوار

واحد مسکونی هزار نفر

اشکالات آپارتمان نشینی در ایران

پیشنهاداتی برای اعمال ویژگی‌های معماری ایرانی در ساختارهای شهری

سیاست‌های متداول برای تولید مسکن در برنامه دوم توسعه

فضاهای باز مسکونی

فضاهای بازدر محلات مسکونی و سلسله مراتب آن

اهداف موردنظر برای فضاهای باز

مبانی طراحی فضاهای باز در تناسب با شرایط جسمی و روانی کودکان

نتایج حاصل از بررسی مبانی طراحی فضاهای باز

شناسایی معضلات بخش مسکن ایران

سیر تحول تیپولوژی مجتمع‌های مسکونی

علل اساسی عدم استقبال جامعه ایرانی از انبوه سازی مسکن

عوامل مؤثر بر افزایش مقبولیت انبوه‌سازی مسکن در ایران

خواسته‌های بنیادی یک واحد مسکونی از نقطه نظر فراوانی

خواسته‌های بنیادی در نقطه‌نظر محیط زیست

خواسته‌های واحدهای مسکونی از نقطه نظر راحتی

خواسته‌های واحدهای مسکونی از نقطه نظر مزیت و ارجحیت

تعداد اتاق‌ها

مساحت زمین واحدهای مسکونی و زیربنا

الگوی تفکیک زمین

شکل خالص هندسی

عوامل اقلیمی

مجتمع کردن

تعداد طبقات

تنگناهای مسکن در ایران

علل کمبود مسکن در ایران

نقد و بررسی شهرک اکتابان

آنالیز سایت

تبین طرح و معماری

۱- آشپزخانه
۲- فضاهای بهداشتی
۳- حفظ و نگهداری البسه و پوششها (لباس، ملحفه و …)
۴- نگهداری وسایل اضافی
۵- ورودی خانه
۶- حیاط
۷- پله فرار و آسانسور
۳-۴٫ ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی:
۳-۴-۱٫ فضاهای مورد نیاز
۳-۴-۲٫ واحد همسایگی
۳-۴-۳٫ تراکم ساختمانی
۳-۴-۴٫ مساحت زمین
۳-۴-۵٫ جمعیت مورد نظر طرح
۳-۴-۶٫ تراکم جمعیتی
۳-۴-۷٫ تعداد واحد مسکونی در هکتار زمین مسکونی
۳-۴-۸٫ تناسب واحدهای یک، دو و سه خوابه و آپارتمان های مشترک در دسترسی (چند واحدی)
۳-۴-۹٫ تعداد طبقات
۳-۴-۱۰٫ ضریب اشغال طبقه همکف
۳-۴-۱۱٫ بررسی ضوابط طراحی دسترسی ها، مسیرها و پارکینگ
۳-۴-۱۲٫ کنترل مشرفیت در واحدهای مسکونی:
۳-۴-۱۳٫ پیش آمدگی ساختمانی در گذرها
۳-۴-۱۴٫ جهت گیری ساختمان:
۳-۴-۱۵٫ حجم کلی و فرم ساختمان:
۳-۴-۱۶٫ جانمایی فضاهای داخلی:
۳-۴-۱۷٫ رعایت محدودیت ارتفاع
۳-۴-۱۸٫ آسایش حرارتی
۳-۴-۱۹٫ گرمایش و سرمایش
۳-۴-۲۰٫ ایمنی

۴-۴-۱-۷٫ احترام به کاربران
۴-۴-۱-۸٫ احترام به سایت
۴-۴-۱-۹٫ کل گرایی
۴-۵٫ اهداف معماری پایدار
۴-۶٫ رویکردهای معماری پایدار
۴-۷٫ تحولات پایداری و مصادیق آن در معماری ایران
۴-۸٫ دیدگاههای مختلف درباره معماری پایدار
۴-۸-۱٫ آنچه می توان انجام داد
۴-۸-۲٫ گستره بی پایان روش ها
۴-۸-۳٫ پایداری اقتصادی، محیطی، فرهنگی-اجتماعی
۴-۹٫ ارائه راهکارهایی جهت کاربردی کردن طراحی پایدار
۴-۱۰٫ اقلیم در معماری
۴-۱۰-۱٫ تاثیر اقلیم در معماری
۴-۱۰-۲٫ حوزه های اقلیمی ایران
۴-۱۰-۳٫ تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری
۴-۱۰-۴٫ اقلیم و ساختمان
۴-۱۰-۴-۱٫ تابش آفتاب و تأثیرآن بر ساختمان و محیط اطراف
۴-۱۰-۴-۲٫ شرایط اقلیمی و خصوصیات آب و هوایی
۴-۱۰-۴-۳٫ فرم بنا
۴-۱۰-۴-۴٫ نوع مصالح
۴-۱۱٫ نتایج

 فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 177
حجم: 6.4 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *