پدافند غیرعامل

passive defence

پدافند غیرعامل در برنامه ریزی مسکن.pdf

پدافند غیر عامل و مدیریت شهری.pdf

پدافند غیر عامل برای مراکز حساس ناحیه ای.pdf

به کار گیری اصول پدافند غیرعامل در بنای شهر د ژها.pdf

برنامه‌ریزی پدافند غیرعامل و مکان‌یابی پناهگاه‌های شهری با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی- منطقه یک شهری کرمان).pdf

برسی اسیب پذیری فرم شهر ها از دیدگاه پدافند غیر عامل.pdf

بررسی پدافند غیر عامل در شهر سقز.pdf

اصول و مبانی پدافند غیر عامل.pdf

این فایلهای پی دی اف رو میتونید از طریق لینک زیر خریداری و دانلود کنید.