مقاله پژوهشی بر نقوش و تزیینات معماری

با نظر بر آیین مهر (زرتشتی)

یکی از ادیان پرسابقه در میان مردم ایران باستان میترائیسم بوده،لیکن رده پای آن از چین تا اروپا وجود داشته است. قدمت آن را به حدود پنچ هزار سال قبل از میلاد مسیح می دانند

نمادهای میترایی در تزیینات و معماری

(1گل لوتوس ( نیلوفر آبی – سوسن شرقی )

(2سرو

(3نقوش گیاهی

(4طرح گلدان

(5باغ ایرانی

(6مقرنس ، لچکی ، ستاره

(7گردونه مهر

(8عدد هفت

(9محراب ،مهرابه،قالی محرابی

(10نور ، خورشید ، شمسه ، ترنج

(11مربع چرخان یا شمسه

(12نقوش حیوانی ( شیر ، گاو ، ماهی )