دانلود مقاله نقش سازه در معماری کویری

نام مقاله: نقش سازه در معماری کویری

نقش رسمی بندی در سازه های کویری

اقلیم در نواحی کویری، گرم و خشک بوده که منطقه وسیعی در نواحی مرکزی کشور را تشکیل می دهد. در قسمت های میانی این فلات در روزهای گرم دمای هوا به 70 درجه سانتی گراد و در شب ها به 10- درجه سانتی گراد می رسد که با تدابیری خاص می توان شرایط زندگی را در این اقلیم ممکن ساخت. یکی از بهترین تدابیر، ساخت بناهای متراکم به صورت مجتمع با پوشش های قوسی شکل به همراه دویارهای ضخیم می باشد.

بناهای طاق پوش بیشتر به صورت طاق چشمه یا طاق تویزه، طاق چهاربخشی یا چهار ترکی، چارگرده پوس، طلق گهواره ای و طاق ضربی و در نهایت طاق پوش عرق چین ساخته می شود

زیر سازی طاق ها و گنبدها به صورت گوشه سازی می باشد که یکی از این روش های تکامل یافته رسمی بندی است. رسمی بندی پدیده ای است متشکل از بارلنگه قوسها که تقاطع قوس، چوششی برای سقف اصلی بوجود می آورد و اغلب به عنوان سقف اصلی و گاهی بصورت پوشش دوم و کوتاهتر از سقف اصلی اجرا می گردد. مصالح مورد استفاده در گذشته و تا زمان تکامل کاربندی و در حال حاضر اغلب شامل گچ، خاک رس، اجر و در نهایت کاشی می باشد

این فایل پی دی اف در 17 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.