طرح هادی شهری و روستایی

žرشد سریع جمعیت در سکونتگاه ها و سیر صعودی مهاجرت به شهرهای بزرگ منجر به ایجاد یک نظام ماکروسفالی در سلسله مراتب فضایی گشت. این نظام مشکلات عدیده­ای برای سکونتگاه­های کشور ایجاد نمود، از یک سو روستاهای ما اندک اندک جمعیت جوان و فعال خود را ازدست داد و به تبع آن تولیدات کشاورزی و دامی کشور دچار مشکل شد و از سوی دیگر با مهاجرت آن­ها به شهرهای بزرگ چالش­های متفاوتی از قبیل چالش مسکن، شغل، ترافیک و… را برای شهرهای ما به ارمغان آورد.

žصاحب نظران و متخصصین امر معتقدند کمبود امکانات رفاهی در روستاها و شهرهای کوچک، درآمد ناکافی ساکنین و زرق و برق­های شهر عامل اصلی مهاجرت­های روستا-شهری هستند. فلذا برای حل این معضل می­باست شرایط را در روستاها و شهرهای کوچک به گونه­ای تغییر دهیم که ساکنین ضمن حفظ حس تعلق به مکان خود، با برطرف شدن نیازهای کلیدی­شان ضرورتی برای مهاجرت گسترده به شهرهای بزرگ احساس نکنند.

žدر نظام برنامه ریزی ایران، طرح­های هادی شهری برای شهرهای کوچک و طرح­های هادی روستایی برای روستا درنظر گرفته شده است؛ باید توجه داشت که درصورت اجرای صحیح این طرح­ها ضمن ارتقاء سطح و کیفیت زندگی ساکنین و برآورده شدن نیازهای اساسی آن­ها، مهاجرت­های روستا-شهری و شهر-شهری به صورت چشمگیری کاهش می­یابد.

تاریخچه طرح هادی در ایران

žدر ایران قبل از انقلاب در حدود سال 1338 وزارت کشور بانی تهیه طرحهای هادی گردید. در همین تاریخ واحد شهرسازی در وزارت کشور تأسیس شد و یک شهرساز آلمانی بنام فایل را به استخدام خود در آورد. او سرپرستی طرحهای هادی شهری را به عهده گرفت.

žطرح های هادی در ابتدا تنها به شکل شبکه گذرگاهی و شبکه بندی شهرها و روستاها می پرداخت و الگوی ساده ای برای هدایت توسعه ارائه میداد.

žاز سال 1355، افق طرح های هادی شهر از 5 سال به 10 سال افزایش یافت و شرح خدمات آن متحول شد، به نحوی که علاوه بر مطالعه خود شهر، محدوده پیرامونی و حوزه نفوذ شهر نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

žطرح هادی شهری راسا توسط وزارت کشور تهیه میشد که در مراحل بعدی با تاسیس دفاتر فنی استانداری ها توسط این نهاد تهیه طرح به این نهاد واگذار شد و از سال 1360 تاکنون، دفاتر فنی استانداری با عقد قرارداد،کار تهیه طرح را به مشاورین خصوصی واگذار میکند.

žدر سال 1388 تهیه طرح هادی شهری به یکباره متوقف شد و مجددا از سرگیرس تهیه آنها توسط وزارت کشور به استانداری ها ابلاغ شد.

  • اهداف تهیه طرح هادی شهری
  • پیش بینی و مشخص کردن جهات رشد و توسعه شهرهای کوچک در آینده و جلوگیری از رشد بی رویه و کنترل نشده اینگونه شهرها
  • استفاده مناسب و منطقی از زمین های شهری
  • جلوگیری از بی نظمی و اغتشاش در کاربری اراضی
  • توجه به کارکرد و عملکردهای گوناگون شهری
  • توزیع مناسب فعالیت ها در مناطق مختلف شهر
  • تدارک طرح برای کنترل پروژه ها و برنامه های عمرانی شهرداری ها
  • تهیه طرح مطابق و متناسب با توانایی های کادری و مالی شهرداری ها

این فایل پاورپوینت در 27 اسلاید خدمتتون تقدیمتون میشه