دانلود مقاله با عنوان ارتداد

دانلود مقاله با عنوان ارتداد

دانلود مقاله با عنوان ارتداد

کارشناسی رشته حقوق

ازجمله آفات روبه رشد و نگران کننده موجود درجامعه ما و بلکه درسطح کلان درهمه وسعت دنیا ، آفت قداست گریزی ، قداست زدایی ، قداست ستیزی ، مبارزه با ارزشهای والای دینی و مذهبی است که ضربات سخت و سنگینی را برپیکر امنیت و آسایش و آرامش اجتماعی فرود می آورد ، و ثبات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و اقتصادی را تهدید می کند .یک نگاه زودگذر به ناهنجاری های اخلاقی اجتماعی ( ازقبیل آدم ربایی ، قتل عمد ، سرقت ، قاچاق مواد مخدر ، روابط نامشروع ، کلاه برداری ، درگیریها ، و ترویج فساد و بی بند و باری ) معضلات اداری سیاسی و اعتقادی (همانند بازیچه قراردادن دین ، دهن کجی به ارزشهای اسلامی ، ارتداد ، ترویج باطل و مبارزه با باورهای دین و مکتبی) و بالاخره توهین به مقدسات مذهبی و صدها کج روی های رنج آور دیگر ، نمایشی است که هجران و جدایی آدمیان ازارزشهای دین و حرکت به سمت و سوی مادی گری را نشان می دهد.

دردنیای متمدن و پیچیده ی امروزی اساسی ترین نیاز بشر ایجاد امنیت و آسایش درپی عدالت برمحور حق گرایی ، و راه یافتن درجهت تحکیم ارزشهای دینی و گام نهادن درمسیر خداجویی ، خداشناسی ، و خداپرستی است ، تحقق این نیاز دیرینه بشر به اندازه ای مهم و درخورتوجه است که اسلام آن را به عنوان یکی ازمهمترین اهداف پیام آوران بزرگ الهی مطرح کرده است «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب ان الله قوی عزیز»

همگان را به ایجاد و قوام پایه های قسط و عدل فرا می خوند.
همتم بدرقه ی راه کن ای طایرقدس که درازاست ره مقصد و من نو سفرم
احترام به انسان یکی از اصول مسلم تربیت ، و نشان رشد و شکوفایی فرهنگی و لازمه ایجاد روحیه بشر خواهی و تحکیم مبانی اخلاقی و قوام پایاهای صلح و دوستی است وازسوی دیگر ، عدم رعایت این صفت نیک ، موجب اختلافات ، کدورتها ، و دشمنی ها و احیاناً جنگهای کوچک و بزرگ ، قتل عام ها و کشتارهای دسته جمعی گردیده و هزینه های سخت و سنگینی را برفرد و جامعه تحمیل خواهد کرد.
امیرالمومنین (ع) درنامه ای به مالک اشتر می نویسد ، مالک ! مهربانی بامردم را پوشش دل خویش قرارده وباهمه دوست ومهربان باش ، مباداهرگز چونان حیوان شکاری خوردن آنان را غنیمت دانی ؛ زیرا مردم دو دسته اند ، دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر همانند تو درآفرینش می باشند.

 

فهرست مطالب
مقدمه………………………………………………………………..4
ارتداد چیست ؟………………………………………………….7
کفار به سه گروه تقسیم می شوند…………………………8
عوامل ارتداد……………………………………………………..9
1 انکار اصل دین…………………………….9
2- انکار یکی ازاحکام ضروری و بدیهی دین اسلام..9
3- انکار یکی از احکام قطعی ولی غیرضروری اسلام…………..10
انواع مرتد……………………………………………………….10
الف) مرتد فطری……………………………………………..11
ب)‌مرتد ملّی…………………………………………………… 12
ج) زن مرتد…………………………………………………….13
د) فرزند مرتد………………………………………………….13
آیا ارتداد جرم است ؛ ماهیت حقوقی ارتدادچیست؟……………….14
الف) عنصرقانونی…………………………………………….14
ب) عنصرمادی………………………………………………..14
ج) عنصرروانی…………………………………………………15
مجازات ارتداد…………………………………………………17
الف)‌مرتد فطری………………………………………………17
ب )‌مرتد ملی…………………………………………………..18
ج) زن مرتد…………………………………………………….18
سب النبی و توهین به مقدسات اسلام………………….19
1- سب النبی…………………………………………………..19
2- توهین به مقدسات………………………………………21
الف) چیستی مقدسات………………………………………21
ب) مقدسات اسلام…………………………………………..22
جرم سب النبی درحقوق جزای نظام جمهوری اسلامی ایران…23
ارتداد و آزادی اندیشه………………………………………25
1-حکم ارتداد و نحوه ی برخورد عمل دستگاه ادراکی انسان..25
2-عدم اکراه دردین…………………………………………..26
3-پذیرش حقیقت……………………………………………29
آزادی اندیشه یا آزادی عقیده؟……………………………33
اعلامیه حقوق بشروآزادی عقیده…………………………34
ارتداد و آزادی بیان…………………………………………..35
ماهیت آزادی…………………………………………………..36
الف) لیبرالیسم و آزادی……………………………………..36
ب) اسلام و آزادی……………………………………………37
حکم ارتداد و آزادی………………………………………..38
الف) مرتد و حقوق خداوند……………………………….38
ب) مرتد و حقوق جامعه……………………………………39
ج) مرتد و حقوق شهروندان……………………………….40
نتیجه……………………………………………………………….41
فهرست منابع…………………………………………………..45
این فایل ورد در 53 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.