استاد علی اکبر ولد استاد باقر

استاد علی اکبر ولد استاد باقر

1289 ه.ق (1269 ه.ش)

نام اثر: خانه عرب ها

7

«مجموعه ای است از دو خانه بزرگ و کوچک واقع در «سرقدمگاه» محله فهادان و نزدیک به مسجد چهل محراب و متعلق بوده است به حاجی میرزا احمد عرب. تزیینات داخلی خانه بزرگ عبارت است از سردرهای مقرنس بر بالای پنج دری و راهروها، درها، گچبری رف ها و جاسازی در انها.

 تزیینات داخلی خانه کوچک عبارت است: اطاق آینه کاری، نقاشی رنگی دیوارها، درهای آلت سازی، گچ بری بدنه دیوارهای حیاط تاریخ نقاشی های یکی از اطاق ها1281 هجری است.

8

در اطاق آینه کوچک که در سال 1298 هجری ساخته شده رقمی موجود است به خط نسخ و بدین عبارت:

کتیبه العبد اسماعیل ابن زین العابدین فی 1298 عمل استاد علی اکبر ولد مرحوم استاد باقر»

منبع: کتاب معماران ایران

بررسی و نوشته: زهره بزرگ نیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.