تکیه دولت

حسینعلی مهرین

سده سیزدهم ه .ق

در فهرست ذکا امده است: این استاد از معماران عهد ناصری و سازنده بنای تکیه دولت در تهران بود

نام اثر: تکیه دولت

 11

بزرگترین و عظیم ترین تکیه های ساخته شده در عهد ناصری بود که سالیانی دراز تا تقریبا نیم قرن پیش با محوطه وسیع و ساختمان عظیم چهار طبقه بود که در آن برای برقرار کردن آئین خاص سوگواری مورد بهره برداری قرار می گرفت. اما گاه و بیگاه هم در کنار این گونه مراسم محلی برای اجتماع امنای دولت و رجال، به منظور رسیدگی به بعضی امور بود که در آن به بحث و گاهی رسیدگی به کارهای برخی از مسئولان کشوری می پرداختند، از جمله چند فقره کار که مهمترینشان حساب رسی مسکوکات ضرابخانه بود و گفته می شد که در آن حاج امین الضرب اصفهانی مسئول ضرابخانه، تقلباتی در کار ضرب مسکوکات و مقدار آب کردن است، در تکیه دولت اتفاق افتاد.

اما از نظر اسلوب و سبک بنا و عظمت ساختمان این محل و فن معماری در آن روزگار باید گفت که کاری سترگ و حائز اهمیت صورت گرفته بود و این بنا شبیه آمفی تئاترهای کشورهای اروپا و حتی کلوزیوم روم در عهد امپراطوری روم قدیم بود.

تکیه دولت را ناصرالدین شاه بنا کرد و آنهم به این جهت بود که شاه قاجار احساس می کرد که تکیه های موجود در تهران گنجایش آن را ندارد که همه علاقمندان و شرکت کنندگان در مراسن عزاداری را جوابگو باشد.»

منبع: کتاب معماران ایران

بررسی و نوشته: زهره بزرگ نیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.