or or

بایگانی ماهانه: شهریور 1394

مزار میر عبدالواحد شهید(پدر حضرت عبدالعظیم حسنی)

مزار میر عبدالواحد شهید(پدر حضرت عبدالعظیم حسنی)  در جنوب شهر کهنه هرات و بعد از میدان “فیروزآباد” که بعدها به دروازه قندهار و اکنون به “میدان شهدای 24 حوت” اسفند تغییر نام داده، واقع است. محل زیارت و مزار میر عبداالواحد شهید که به “سلطان آقا” معروف است، از گدر جنوب شهر کهنه هرات و بعد از میدان “فیروزآباد” که بعدها به دروازه قندهار و اکنون به “میدان شهدای 24 حوت” اسفند تغییر نام داده، واقع است.محل زیارت و مزار میر عبداالواحد شهید که به “سلطان آقا” معروف است، از گذشته‌های دور یکی از قبرستان‌های اصلی شهر هرات بوده و به همین خاطر بسیاری از شیعیان هرات در همین محل دفن هستند. مزار میرعبدالله در وسط این قبرستان قرار دارد و صحنی بزرگ هم در همسایگی آن است.کمی پایین‌تر از صحن چند باغچه گل کاری شده قرار دارد که طروات خاصی به فضای این آرامگاه بخشیده است. ذشته‌های دور یکی از قبرستان‌های اصلی شهر هرات بوده و به همین خاطر بسیاری از شیعیان هرات در همین محل دفن هستند. مزار میرعبدالله در وسط این قبرستان قرار دارد و صحنی بزرگ هم در همسایگی آن است.کمی پایین‌تر از صحن چند باغچه گل کاری شده قرار دارد که طروات خاصی به فضای این …

فرهیخته گرامی، برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...