دانلود پاورپوینت اجرای فونداسیون


 

پی ساختمان بخشی از زیرسازه است که با تماس مستقیم بازمین ، بارها را بدآن منتقل می سازد. زیر سازه بخشی ازساختمان یا سازه است که در زیر سطح طبیعی یا مصنوعی زمین قرار دارد و تکیه گاه روسازه را فراهم می سازد. در عمل پایه بتنی دیوارها ، جرزها و ستونهاو پی های گسترده و شمعی را پی می نامند.

üهنگام عملیات اجرایی پیمانکار موظف است از تاسیسات و جزئیات فنی موجود در محل پروژه حفاظت و حراست نماید. پیمانکار موظف است تاسیسات و تجهیزات لازم برای پیشبرد مراحل مختلف کارهای پروژه را در محل آماده نماید . این تجهیزات شامل به خدمت گرفتن انواع ماشین های ساختمانی ، ساختن فضاهای لازم برای انبار مواد و مصالح مورد نیاز ، ایجاد سر پناه برای نیروهای کارگر موجود در پروژه و … می باشد .

üپس از بازدید محل و ایجاد تجهیزات لازم اولین قدم در ساختن یک بنا پیاده کردن نقشه می باشد . منظور از پیاده کردن نقشه یعنی انتقال نقشه ساختمان از روی کاغذ بر روی زمین با مقیاس 1/1 . بطوریکه محل دقیق پی ها و دیوارها و ستون ها و … به خوبی روی زمین مشخص باشد . برای پیاده کردن نقشه از دوربین نقشه برداری استفاده می کنند . ولی برای پیاده کردن نقشه ساختمان های معمولی از متر و ریسمان بنایی استفاده می گردد . برای پیاده کردن نقشه ابتد باید محل کلی بنا در زمین مشخص شود سپس با توجه به نقشه با کشیدن ریسمان در یکی از امتدادهای تعیین شده و ریختن گچ یا رنگ روی آن یکی از خطوط اصلی ساختمان را تعیین می نماییم و خطوط دیگر را با توجه به خط اصلی و زوایا نسبت به آن بر روی زمین ترسیم می کنیم .

üبه طور کلی عملیات خاکی عبارتست از تمیز کردن بستر و حریم منطقه مورد نظر از مواد غیر لازم ، برداشت خاک های نامرغوب خاکبرداری ، گود برداری ، خاکریزی و کوبیدن خاک و همچنین انجام عملیات حفاظتی برای اجرای مراحل فوق.

این فایل در 39 اسلاید تقدیمتون میشه


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.