دانلود پاورپوینت بافت های فرسوده 2

 دانلود پاورپوینت بافت های فرسوده 2

دانلود پاورپوینت بافت های فرسوده 2

 انواع بافت ها، ویژگی های بافت فرسوده و نحوه ی شناسایی آن، آثار وجود بافت فرسوده شهری، علل به وجود آمدن بافت های فرسوده ی شهری، انواع دیدگاه های مداخله در بافت فرسوده ی شهری، مقایسه طرح های احیا بافت فرسوده شهری و نتیجه گیری از آنها و ارائه پیشنهادات می پردازد.

انواع بافت ها

qبافت های دارای میراث شهری:

بافت هایی هستند که در بر گیرنده ی آثار به جا مانده از گذشته و جایگزین ناپذیری هستند که می توانند به آگاهی جوامع از ارزشهای فرهنگی و گذشته خود کمک کند.

qبافت های شهری ( فاقد میراث شهری ):

بافت هایی هستند که در محدوده ی قانونی شهرها قرار دارند و دارای مالکیت رسمی و قانونی بوده و از نظر استحکام و خدمات شهری دچار کمبود هستند .

qبافت های حاشیه ای ( سکونت گاه های غیر رسمی ) :

بافت هایی هستند که بیشتر در حاشیه شهرها و کلان شهرهای کشور قرار دارند و خارج از برنامه رسمی توسعه شکل گرفته اند.

ویژگی های بافت فرسوده و نحوه ی شناسایی آن

شکل کالبدی

qبیشتر بافت اندام واره یا ارگانیک است

qریز دانگی

qارتفاع کم ( طبقات کوتاه ( یک تا 2 طبقه ) )

استحکام و مصالح ساختمانی

qبناها فاقد مقاومت در برابر زلزله با شدت متوسط هستند.

qمصالح نازل و کم دوام هستند.

qمکان های فاقد ایمنی

زیر ساختها

qفاقد شبکه ی زیر ساختی به ویژه آب و برق

qیا شبکه ی فرسوده و آسیب پذیر

شبکه راه ها

qدارای شبکه دسترسی ناکار آمد

qدارای شبکه نامنظم و اگانیک

qدارای شبکه با عرض کم

qدارای شبکه با نقوذ پذیری پایین

کاربری ها

qکاربریهای ناسازگار در بافت مسکونی به طور نسبی بالا است. مثل : درود گری ، پنبه زنی ، لحاف دوزی …

qدارای فقدان یا کمبود شدید فضای خدماتی است.

qواحد های تجاری در آن یا متروک یا به شدت غیر قابل استفاده است.

وضعیت محیط زیست

qآلودگی ناشی از فقدان سیستم دفع فاضلاب ، آبهای سطحی ، جمع آوری زباله وجود دارد.

qدچار کیفیت محیطی پایین و غیر بهداشتی است.

این فایل پاورپوینت در 18 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.