دانلود رنسانس

رنسانس به جنبشی فکری و عقلانی گفته می شود که بین سده های چهاردهم تا شانزدهم از شهرهای شمالی ایتالیا (به ویژه فلورانس) آغاز شد و به اوج شکوفایی خود رسید.

رنسانس را تولد دوباره ی هنر و ادبیات کلاسیک باستان می نامند که با مواردی چون کشف جهان و انسان تعریف می شود و تناسبات پیکر انسانی مبنای طراحی معماری قرار می گیرد.

پس از دو شیوه ی معماری دینی (رومانسک و گوتیک) شیوه ی معماری رنسانس بیشتر به تولیدات معماری غیر دینی می پردازد. معماری رنسانس براساس نقشه متمرکز در وسط استوار بود.

ویژگی های دوران رنسانس :

حمایت خانواده ی مدیچی از هنرمندان در فلورانس, رواج کاغذ در اروپا و اختراع چاپخانه, فروپاشی نهادهای سده های میانی, پیدایش مذهب پروتستان, کاهش استیلای کلیسای کاتولیک (پاپها) و فئودالیسم, توجه به انسان گرایی (Humanism) و فرد گرایی (individualism).

در دوره ی رنسانس “انسان” محور همه چیز قرار گرفت. اندیشمندان بر این باور بودند که دستگاه خلقت پیرامون انسان مداری می چرخد و بشر می تواند بر طبیعت چیره شود و هنر, ابزار حاکمیت او باشد.

از دیدگاه رنسانس, معمار انسانی است اندیشمند, پس اگر نیندیشد معمار نیست. نوزایش آغاز مدرنیته در فلسفه است و گونه ای از نگرش انسان به هستی و بر دو اصل استوار:

الف) خود انتقادی (پرسشگری نامحدود)   ب) اندیشه ابزاری (فکر فناور آفرین)

فیلیپو برونلسکی (رنسانس پیشین)

در سال 1377 م در فلورانس دیده به جهان گشور وی در مسابقه طراحی گنبد کلیسای جامع فلورانس (سانتا ماریا دل فیوره- 1420م) رتبه نخست را کسب نمود.

این گنبد دو پوسته با قطر 42 متر از فناوری ساخت ابتکاری برونلسکی برخوردار بود. طرح گنبد به صورت لایه های هشت وجهی با مصالح سنگ و آجر و اسکلت فلزی ساخته شد. دو لایه ی مخروطی تا راس هشت وجهی گنبد کشیده شد و در بالا به یک “فانوسی” خاتمه یافته. فانوسی از ابتکار سازه ای بود که افزون بر تامین نور و بلندتر نشان دادن گنبد برای مهار نقطه ثقل نیروهای گریز از مرکز تویزه های کاربرد داشته است.

طراحی موزه ی کلیسای سن لورنزو برای خانواده های مدیچی طرح براساس مربع تقاطع صورت پذیرفت (1421 م)

طراحی بیمارستان کودکان سرراهی (1424 م) در فلورانس در کنار یک میدان شهری ساخته شد. نمای این ساختمان با رواق کرنتی شکل گرفته. راز کار او در معماری توجه به تناسبات ریاضی بود که ضرب آهنگ موسیقی را پدید آورد.

از دیدگاه وی هنر معماری در اوج تکامل خود باید به سمت تناسبات و ریاضیات هدایت شود این تناسبات, اصول بنیادینی است که در سراسر دستگاه آفرینش نیز تکرار می شود و خاستگاه الهی دارد.
این فایل ورد در 24 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.