نقشه کشی پلان برق ساختمان

براى سیم کشى برق در هر ساختمان باید به نقشه هاى آن مراجعه کرد نقشه ها از اجزایى تشکیل شده است. اجزاى هرنقشه کامل برق شامل موارد زیر است:

علایم

vنقشه پلان ها

vنمودار تابلوها

v نمودارهاى رایزر

vجزئیات

vتوضیحات

نقشه پلان ها

در طراحى نقشه هاى تأسیسات برقى باید به نقشه اى که به نام « پلان تجهیزات »  مى شناسیم توجه خاص داشته باشیم. چرا که در این پلان نحوه چیدمان (قرارگرفتن) وسایل برقى به خوبى مشخص است.

مثلاً در محلى که احتمالاً تخت خواب قرار دارد کلید مناسب و در محلى که تلویزیون قرار دارد، پریز برق و پریز آنتن مناسب و … قرارگیرد. بخش هاى مختلف یک پلان معمارى (شامل آشپزخانه،اتاق خواب، حمام و دست شویى) را، که چیدمان تجهیزات بر روى آن مشخص شده است، نشان مى دهد.

هم چنین شرایط محل ها از قبیل خشک یا نمناک بودن، نقش مهمى در محل قرارگیرى تجهیزات الکتریکى دارد.

علائم اختصاری مدارات الکتریکی

در کشور ما ترسیم نقشه های برق بر اساس استاندارد کشورهای اروپایی انجام می گیرد که با حروف اختصاری IEC  مشخص می شود.

(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMISSION):

(کمیته ی بین المللی برق)

در این پاور پوینت با علائم و استاندارد های مربوط به نقشه کشی برق پلانهای مسکونی با توضیحات کامل و تصاویر آشنا می شویم.

در این پاور پوینت سعی شده است تمام مطالب به صورت مختصر و مفید عرضه گردد و از حاشیه روی و پرگویی بی مورد پرهیز شده، بلکه مطالب کاربردی در زمینه ی نقشه کشی برق ساختمان در اختیار گذاشته شده که پس از مطالعه یا ارائه ی آن هر کس به راحتی قادر به ترسیم و خواندن انواع پلان های برق و روشنایی و کلید و پریز و سیم کشی و مداربندی و…خواهد بود. در این پاورپوینت نکات اجرایی و جزئیات بر طبق قوانین مقررات ملی ساختمان آموزش داده شده است.

این فایل پاورپوینت در 56 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

23,000 ریال – Download