or or

بایگانی ماهانه: آبان 1393

آسیب شناسی از هم پاشیدگی خانواده (طلاق خاموش)

  خانواده نخستین محیط اجتماعی است که کودک را زیر سرپرستی و مراقبت قرار می دهد از این رو بیش از تمام محیط های اجتماعی در رشد و تکامل فرد تأثیر دارد . خانواده اولین محیطی است که الگوی جسمی- روانی فرد در آن شکل می گیرد ،ریشه بروز بسیاری از فضائل و رذائل انسانی در خانواده است ، از آنجا ست که مبارزه ، عشق ، نفرت ، اعتماد ، بی اعتمادی و …… به وجود می آید. خانواده مانند عمارتی است که زن و شوهر ستونهای آن را تشکیل می دهند و فروریختن هر ستون استحکام استواری عمارت را دچار تزلزل و گسستگی می کند ، حال چنانچه زن و شوهری نتوانند وظیفه ستون استوار این عمارت را برعهده گیرند و به هیچ وجه قصد سازش و تفاهم نداشته باشد،  با قبول طلاق و جدائی تصور می کنند را ه نجات را برای خود و فرزندان فراهم آورده، اما خود در آینده شاهد شکست و ناکامی فرزندانشان در خانه و اجتماع خواهند بود. انحلال خانواده و جدائی که آخرین چاره اختلاف های عمیق زن و شوهرها در موارد ضروری می باشد، گو این که در اسلام امری جائز می باشد اما به آنها از دید یک دریچه اطمینان …

فرهیخته گرامی، برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...