or or

بایگانی ماهانه: مهر 1393

دانلود تحقیق معرفی معماری مجموعه گنجعلی خان

دوره: صفویان تاریخ ساخت : 1005-1024 هجری قمری 1584-1613 میلادی 963-992 هجری شمسی قرن : دهم بنیان گذار : گنجعلی خان معمار: سلطان محمد معمار یزدی شیوه : اصفهانی شیوه اصفهانی ’’ شیوه اصفهانی آخرین شیوه معماری ایران است. معماری بومی آذربایجان پدید آورنده سه شیوه معماری ایران از جمله شیوه اصفهانی بود. پس خاستگاه این شیوه، شهر اصفهان نبوده ولی در آنجا رشد کرده و بهترین ساختمان های آن در این شهر ساخته شده اند. شیوه اصفهانی در بر گیرنده شیوه هایی است که در نوشته های غربی به شیوه صفوی، افشاری، قاجاری و زند- قاجار نامیده شده اند. این شیوه کمی پیش از روی کار آمدن صفویان از زمان قره قویونلوها آغاز شده و در پایان روزگار محمد شاه قاجار، دوره نخست آن به پایان می رسد. دوره دوم آن، زمان پسرفت (انحطاط) این شیوه است، که در واقع از زمان افشاریان آغاز شد و در زمان زندیان دنبال شد. ولی پسرفت کامل از زمان محمد شاه آغاز شد و در دگرگونی های معماری تهران و شهرهای نزدیک به آن آشکار شد. البته در گوشه و کنار ایران در شهرهایی که به دور از این روند بودند سا ختمان های ارزشمندی ساخته شد بویژه خانه های زیبایی که …

فرهیخته گرامی، برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...