تحقیق نرم افزار انبارداری سیستم کتابفروشی

249718_470

چكيده :

اين برنامه جهت مكانيزه كردن سيستم كتابفروشي كه براي خريد و فروش كتاب در يك فروشگاه كتاب مورد استفاده قرار مي گيرد و امروزه معمولاً بصورت دستي انجام مي شود تهيه شده است.كه كار بسيار حساسي مي باشد و بايد دقت زيادي در انجام آن شود.
طراحي اين برنامه از بسياري لحاظ به نفع كتابفروشي ها مي باشد
1- موجب تسريع در كار مي شود.
2- دقت كار بالا مي رود.
3- جستجو در آن آسانتر است.
4- در امر گزارشگيري نيز كمك زيادي مي كند.

مقدمه :
در دنياي امروز اطلاعات عامل کسب قدرت مي باشد اگر جامعه ای بخواهد قدرتمند و مطلوب باشد بايد مطلع باشد. وجود اين امر استفاده از کامپيوتر و نرم افزارهاي مختلف را توسعه بخشيده است. مديران موسساتي که مي خواهند سازماني را با راندمان بالا و مطلوب داشته باشند سعي بر اين دارند تا با استفاده از ابزارهاي کارآمد و اساسي سيستم سازمان خود را براي دستيابي به موقع آمار و اطلاعات از جنبه هاي مختلف کامپيوتري کنند.
در این بخش یک سیستم كتابفروشي تحلیل و پیاده سازی مي شود، اينکه واقعاً تا چه اندازه به سیستم هایی اینچنین که برای مکانیزه کردن اين امور در كتابفروشي نیاز است از تعداد فراوان چنین نرم افزارها و شرکت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند می توان دریافت.

فهرست مطالب

فصل اول 6
كليات تحقيق 6
مقدمه : 7
مسئله اصلي پروژه: 8
پياده سازي سيستم مكانيزه كتابفروشي 8
تشريح و بيان موضوع : 8
تعاريف كليدي : 8
ضرورت انجام پروژه : 8
سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته : 9
فرضيه هاي پروژه : 9
سوالات تحقيق : 9
اهداف اساسي از انجام پروژه : 10
محدوديت هاي پروژه : 10
نتايج مورد انتظار پس از انجام تحقيق : 10
جنبه نوآوري وجديد بودن پروژه : 10
روش انجام پژوهش : 11
روش تحقيق : 11
روش و ابزار گردآوري اطلاعات : 11
قلمرو تحقيق ( مكاني – زماني و موضوعي ) : 11
روش تجزيه وتحليل اطلاعات وآزمون فرضيه ها : 11
مراحل و زمانبندي مورد نياز براي تحقيق : 11
هزينه های پروژه : 12
فصل دوم 13
ادبيات تحقيق 13
پيش گفتار : 14
مفهوم فن آوري اطلاعات یا IT ) Information Technology ( : 15
1- C#.Net : 15
چرا C# : 15
مقدمه ای بر برنامه نويسی شی گراء در دات نت 17
سی شارپ دات نت و برنامه نويسی شی گراء 20
الف) برنامه نویسی شی گرا 20
ب) انتزاع ( abstraction ) 20
ج) کپسوله سازی کد و داده ( encapsulation) 21
د) توارث ( inheritance ) 22
هـ ) چند ريختی ( polymorphism ) 23
چرا به دات نت احتياج داريم ؟ 25
و) فريمورک دات نت 26
ز)CLR و قابليت هاي آن 28
ح) سيستم CTS 29
ط) سيستم CLS( Common Language Specification) 29
مدل برنامه نويسي DNA 30
محدوديت هاي COM 31
برخي محدوديت هاي برنامه نويسي اينترنتي در مدل DNA 31
مقدمه اي بر پايگاه داده 33
بانک اطلاعاتی 33
بانک اطلاعاتی چیست ؟ 33
مفهوم پایگاه داده ها : 34
مراحل طراحی یک سیستم پایگاه داده ها : 34
نمودار ER چيست؟ 35
رابطه چيست؟ 35
بانك اطلاعات چيست؟ 35
فیلد ( Field ) ستون (column ) : 36
رکورد ( Record ) رديف ( row ) : 36
2- SQL Server 37
مقدمه ای بر SQL Server 37
معرفی SQL و دستورات عمومی آن : 39
آماده سازی برای برنامه نویسی : 40
فصل سوم 42
روش تحقيق 42
توصیف سیستم 43
وضع موجود : 43
موجوديت هاي سيستم . 43
فعالیتهايي كه بايد انجام شوند : 43
نمودار ER سيستم 44
نمودارER سیستم کتابفروشی 45
جداول و ارتباط بين آنها : 46
جداول و Relation های سیستم کتابفروشی 47
مدل رابطه اي سیستم کتابفروشی : 48
جدول Books ( کتاب ) : 51
جدول Froshande ( فروشنده ) : 52
جدول Kharidar ( خریدار ) : 52
جدول Emploee ( کارمندان ) : 53
جداول Ffrosh( فروختن کتاب ) و Shffrosh( مشخصات فروختن ) : 53
جداول Mfrosh(مرجوع از فروختن) و Shmfrosh(مشخصات مرجوع از فروختن) : 54
جداول Fkharid( خریدن کتاب ) و Shfkharid( مشخصات خریدن ) : 55
جداولMkharid(مرجوع از خریدن) وShmkharid(مشخصات مرجوع از خریدن): 55
نمودار Usecase Model Beasines 56
Usecase Beasines ها 56
نمودار Usecase Model Beasines 56
نمودار usecase model 57
اكتورها ( Actors ) 57
نمودار usecase model 57
فعاليتهايي كه انجام مي شود: 58
مقدمه : 58
بخش هاي مختلف پروژه : 58
بخش هاي مختلف اين سيستم به شرح زير توضيح داده مي شود : 59
Dataset پایگاه داده در C# : 59
فرم اصلی برنامه : 61
فرم تعریف کتابها : 61
فرم تعریف خریداران : 63
فرم تعریف فروشندگان : 65
فرم تعریف پرسنل : 66
فرم فاکتور خرید : 67
فرم فاکتور مرجوعی از خرید : 70
فرم فاکتور فروش : 73
فرم فاکتور مرجوعی از فروش : 75
گزارشات : 77
با استفاده از روش report : 77
با استفاده از روش crystal report : 78
فصل پنجم 80
نتيجه گيري و پيشنهادات 80
نتیجه گیری : 81
پیشنهادات : 82
منابع و مأخذ 83
ضمائم : 84
کدهای برنامه : 84
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1- نمودار ER 45
شکل 2- جداول و relations 47
شکل 3- جدول کتابها 51
شکل 4 – جدول فروشندگان 52
شکل 5 – جدول خریداران 52
شکل 6 – جدول کارمندان 53
شکل 7 – جدول فاکتور فروش 54
شکل 8 – جداول فاکتور مرجوعی از خرید 54
شکل 9 – جداول فاکتور فروش 55
شکل 10 – جداول فاکتور مرجوعی از خرید 55
شکل 11- نمودار besines usecase model 56
شکل 12- نمودار usecase model 57
شکل 13- dataset 60
شکل 14- فرم اصلی برنامه 61
شکل 15- فرم کتابها 62
شکل 16- فرم خریداران 64
شکل 17- فرم فروشندگان 66
شکل 18- فرم کارمندان 67
شکل 19- فرم فاکتورهای خرید 68
شکل 20- فرم فاکتور خرید 69
شکل 21- فرم فاکتورهای مرجوعی از خرید 70
شکل 22- فرم فاکتور مرجوعی از خرید 71
شکل 23- فرم فاکتورهای فروش 72
شکل 24- فرم فاکتور فروش 73
شکل 25- فرم فاکتورهای مرجوعی از فروش 74
شکل 26- فرم فاکتور مرجوع از فروش 75
شکل 27- ایجاد گزارش با report 76
شکل 28- گزارش بوسیله report 77
شکل 29- ایجاد گزارش با crystal report 77
شکل 30- گزارش بوسیله crystal report 78

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 1 – نمودار گانت 12
جدول 2- هزینه های پروژه 12

این فایل word در 94 صفحه خدمت شما عزیزان ارائه می گردد.

35,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.