تاور کرین چگونه کار می کند ؟

تاور کرین چگونه کار می کند ؟


1-معرفی چگونگی کار تاور کرین :

تاور کرین(جرثقیل برج) یک وسیله ثابت معمول در محل ساخت ساختمان های بزرگ است . آنها وسایلی قوی و زیبا یی ناشناخته هستند . آنها اغلب تا 100 feet در آسمانها قد بر افراشته اند و از دور می توانند غیر قابل دسترسی باشند . کارگران ساختمانی از تاور کرین برای جابجایی آهن آلات ساختمانی . بتون . ابزارهای بزرگ شبیه ژنراتورها و قطعات مختلف وسیعی در دیگر مصالح ساختمانی استفاده می کنند.


تاور کرین می توواند تا 150 feet به آسمان بلند شود و تا 19 تن را بلند کند

2-قسمت هایی از یک تاور کرین

تمام تاور کرین ها شامل قسمت های پایه ای شبیه هم هستند.

*** پایه آن یک صفحه بتنی بزرگ است که جرثقیل را پشتیبانی می کند.

*** ارتباط پایه ای دکل همان است که به جرثقیل اجازه می دهد تا ارتفاع بگیرد.

*** بالای این دکل یک واحد چرخشی ضمیمه می شود ( چرخ دنده و موتور) که اجازه چرخش را به جرثقیل می دهد .


بالای واحد چرخشی سه قسمت وجود دارد :

*** شاخه بزرگ افقی ( یا بازوی کاری) : قسمتی از جرثقیل است که بار و فشار را جابجا و تحمل می کند .


***بازوی افقی کوچکتر : قسمتی است که شامل موتور جرثقیل و قسمت های الکترونیکی به اضافه وزنه های تعادلی بتنی می شود.


اتاقک کنترل کننده :


بازوی مکانیکی ماشین شامل موتوری است که بار و فشار را جابجا می کند و راننده به وسیله کنترل الکترونیکی جرثقیل را کنترل می کند و کابلی استوانه ای شکل که در زیر نشان داده شده است.


موتور جرثقیل :


3-جرثقیل چه مقدار وزنی را می تواند جابجا کند؟

یک جرثقیل برجی نمونه مشخصه های ذیل را دارد :

*** بیشترین حد ارتفاع آزاد : 265 پا یا 80 متر

جرثقیل ارتفاع جمعی خیلی بیشتر از 265 پا دارد اگر آن به ساختمان بسته شده باشد بطوریکه ساختمان اطراف جرثقیل بالا بیاید.

***بیشترین حد دسترسی :230 پا یا 70 متر

*** بیشترین حد نیروی بلند کردن و جابجایی : 19.8 تن

***وزنه های تعادلی : 20 تن

 
 


 

 

جرثقیل برج،ساختمانی(تاورکرین)وانواع آنها

 

درمجوع جرثقيل برج،ساختماني(تاورکرين) به دو نوع تقسيم ميشوندوآنهانيزدرمدلهاي گوناگوني هستند

1جرثقيل برج،ساختماني(تاورکرين)خودنصب شونده:

2جرثقيل برج،ساختماني(تاورکرين)کمک نصب شونده:

1جرثقيل برج،ساختماني(تاورکرين)خودنصب شونده:

اين گونه ماشين آلات طوري طراحي شده اند که به آساني وبه سرعت حمل و نقل وحتي نصب ميشوند،

که به دونوع 1 خود کششي و 2 کمک کششي هستند

1-1جرثقيل برج،ساختماني(تاورکرين)خودنصب شونده(خودکششي)

اين ماشين ميتواندبه کمک ژنراتور وموتورخود نصب وحتي حرکت کندونيازي به منبع تغذيه خارجي وجرثقيل زميني ندارد

2-1جرثقيل برج،ساختماني(تاورکرين)خودنصب شونده(کمک کششي) تصویر(1)

اين گونه ماشين آلات با منبع تغذيه(برق)راهندازي ونصب ميشوندو براي حرکت نياز به يک حمل کننده دارند


2جرثقيل برج،ساختماني(تاورکرين)کمک نصب شونده تصویر(2و3)

اين گونه ماشين آلات معمولا بزرگتر با ظرفيت بلند کردن اجسام بزرگترهستند،آنهاتوسط قطعات مخصوص به

خود ارتقاع ميابندوداراي دو مدل کلي ازقبيل

1 جرثقيل برج،ساختماني(تاورکرين)کمک نصب شونده ثليبي تصویر(2)

2 جرثقيل برج،ساختماني(تاورکرين)کمک نصب شونده بوم خشک يا سري rتصویر(3)

1-2جرثقيل برج،ساختماني(تاورکرين)کمک نصب شونده ثليبي تصویر(2)

اين گونه ماشين به صورت ثليب نصب ميشود،داراي گردش 360درجه،براي پروژه اي که نياز به پوشش تمام منطقه دارد

استفاده ميشود،در هر ارتفاعي با توجه به سازه به کمک شما مي آيند،آنها بار خود راروي پيکان جلويي به وسيله ي

ارابه(شاريوت)به جلووعقب ميراند

2-2جرثقيل برج،ساختماني(تاورکرين)کمک نصب شونده بوم خشک يا سري r تصویر(3) 

اين گونه را در ايران به نام بوم خشک شناخته وبه شکل r نصب ميشوند وما نيزآنهارا سري rميناميم آنها ديگر ارابه(شاريوت)ندارند

وپيکان جلويي آنها به بالا وپايين حرکت ميکند که آنها را متمايز کرده و در شرايط ويژه و مخصوصي مورد استفاده قرار ميگيرند

مثل نيروگاهها،بنادر،کارگاهاو….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.