or or

بایگانی ماهانه: تیر 1393

حمام سلطان امیر احمد کاشان

حمام سلطان امیر احمد کاشان  تاریخچه ی حمام در متون و فرهنگ اسلامی نگاهی گذرا به متون دوران های مختلف تاریخی موید این امر است که حداقل در همه دوره های اسلامی ، حمام های عمومی فراوانی در شهر های مسلمین وجود داشته و با توجه به تعداد آنها در هر شهر ، از حیث اهمیت قابل مقایسه با مساجدند . هر محله یا گذر شهر قدیم ، در کنار دیگر بناهای عمومی ، دارای حمام یا حمام هایی برای استفاده مردم بوده که معمولاً توسط افراد خیّر و متمکّن ساخته و وقف می شده است . قرار گیری حمام های عمومی در زمره آثار برجسته ی معماری این سرزمین اعجاب آور است که تاکید شرع اسلام بر طهارت عامل موثری در توجه به ساخت حمام بوده است . حمام ، بنایی خدماتی است که لازمه زندگی انسان است اما اقوام و فرهنگ های مختلف کمتر به اهمیت معماری آن نظر افکنده اند . اهمیت حمام و ظرافت و دقت در معماری آن را باید بیش از هر چیز ، نشانه احترام به انسان در فرهنگ ما دانست . انسان موجودی والاست پس حمام هم مانند سایر مکان های زیست باید در خور و شایسته انسان بوده تا روحش را نوازش دهد و دلش را …

فرهیخته گرامی، برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...