چهار ترنج کاشیکاری

4toranj

چهار ترنج کاشیکاری به شیوه ی برجسته با خط بنایی در بر گیرنده چهار مصراع: چون نامه جرم ما به هم پیچیدند(چپ پایین)بردند و به میزان عمل سنجیدند(چپ بالا)بیش از همه کس گناه ما بود ولی(راست بالا)ما را به محبت علی بخشیدند(راست پایین)عمل ابن محمد مومن محمد امین (وسط) نشانی:اصفهان-میدان عتیق(امام علی)-مسجد جامع-ایوان غربی مشهور به ایوان استاد(ساخته شده در زمان سلجوقی با پوشش های بعد از دوره سلجوقیه)-دیواره ی شمالی

منبع: صفحه Memari Irani (معماری ایرانی) در fb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.