من زیاد سکوت می کنم – شعری از عمادالدین زند

emaz-zand
من زیاد سکوت می کنم
من زود تلخ می شوم
من زود گریه می کنم
من زیاد فریاد می شوم
من زود به سیم آخر می زنم
من که فرشته نیستم
من فقط کمی زیاد
دوستت دارم
((عمادالدین زند))
((برگ سوم از کتاب : من که فرشته نیستم))

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.