بانوان نخستین در دانشکده هنرهای زیبا

دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در 1319 شروع به کار می کند. در سال های نخست حضور بانوان درآتلیه های نقاشی دانشکده بوده است. اما حوالی سال های 1323-24 نخستین دختر از دانشکده فنی، تغییر رشته داده و وارد معماری می شود. خانم نکتار پاپازیان که هم اکنون 89 سال دارند و در پاریس ساکن می باشند. ایشان در سال های 26 یا 27 درس در دانشکده هنرهای تهران را نیمه کاره رها کرده و به بوزار پاریس می روند که تکمیل درسشان در پاریس 10 سال به درازا می کشد. خانم پاپازیان را می توان نخستین زن ایرانی معمار لقب داد.
اما 3 خانم دیگر که هر سه نیز از ارمنی های ایرانی می باشند در سال تحصیلی1328-29 وارد دانشکده و رشته معماری می شوند. خانم ها؛ رزا (Rosa)میرزائیان، اما( Emma) هاراطونیان و ورونیک وارطانیان بوده که از این میان خانم ورونیک وارطانیان نخست و در ادامه خانم میرزائیان و هاراطونیان درس را به اتمام می رسانند.

saeedsun1234

توضیح: تاریخ تصویر به 1325 ( 67 سال قبل) و آتلیه نقاشی در هنرهای زیبای تهران باز می گردد.

مهندس نکتار پاپازیان (آندرف)، نخستین زن معمار ایرانی… . ایشان تحصیل کرده دانشکده بوزار فرانسه در اوایل دهه 30 شمسی می باشند. رئیس کنگره بین المللی زنان معمار در 1355 و از موسسین و همکاران دفاتر معماری “آندرف- مقتدر”، “مدام” و ” آرتک” می باشند. بسیاری از پروژه های بزرگ در کشور با همکاری این معمار به نتیجه رسیده است. تصویر زیر از ایشان در سن 87 سالگی در پاریس گرفته شد.

sun1

منبع: صفحه تاریخ شفاهی معماری معاصر ایران در فیسبوک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.