or

بایگانی ماهانه: شهریور 1392

دانلود طرح ساختاری – راهبردی شهر جدید هشتگرد سال 1391

طرح ساختاری – راهبردی شهر جدید هشتگرد سال 1391 توسط مهندسین مشاور طرح و معماری فهرست کلی مطالب: تشخیص و تحلیل وضعیت نظام شهری حوزه تعداد کانونها، موقعیت و وسعت عرصه های شهری نظام استقرار کانونهای شهری کم و کیف جمعیت کانون های شهری حوزه نظام توزیع سکونت، فعالیت و خدمات سازمان فضایی حوزه و نقش مراکز شهری برنامه ریزی …

ادامه مطلب...

دانلود پاورپوینت بام های سبز – درس تنظیم شرایط محیطی

  گسترش فیزیکی شهرها منجر به از بین رفتن محیط های طبیعی پیرامونی و زمین های زراعی شده است. در ساختمان های شهری بام های مسطح با هزینه زیاد بمنظور حفاظت ساختمان در برابرباران و برف و نگهداری لوازم مکانیکی طراحی شده اند. بام های تخت معمولا فاقد ملاحظات زیبایی شناسانه معماری بوده و بنابراین نمی توانند در اغنای ارزش …

ادامه مطلب...