انقلاب4 – شعار نویسی

عنوان عکسهایی که امروز به مناسبت روزهای انقلاب گذاشتم در مورد شعارهایی هست که مردم کوچه و بازار بر روی در و دیوار می نوشتند. / تمام!

So08

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.