10 خانه ي غار گونه ي زيبا

در اين نوشته شما رو به تماشاي خانه هاي عجيب و در عين حال زيبايي فرا ميخونم كه در دل سنگ ها بنا شده اند…(+)

 

Real-Life Flinstones Cave Home

 

Modern Sandstone Cave Home

 

Ancient Cave Home

 

Sustainable Hobbit Cave Home

 

Greek Island Cave Home

 

Cozy Cave Lodge

Cottage Cave

 

Red Rock Cave Home

 

Elven Cave Cottage

Teletubby Cave Home

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.