عکس های جذاب از سایت های رها شده المپیک در سراسر جهان

چند وقتی میشه که المپیک 2012 لندن تموم شده، اما هنوز رقابت های پارالمپیک در جریان هستش. در این پست شما رو دعوت میکنم که تصاویری واقعا جذاب از سرنوشت سایتهای برگذاری رقابت های مختلف المپیک در ادوار گذشته رو ببینید. آیا این سرنوشت در انتظار سایتهای المپیک لندن هم خواهد بود…؟(+)

2008 Beach Volleyball Stadium — Beijing, China


Image credit: David Gray via The Atlantic

2008 Kayaking Venue — Beijing, China


Image credit: David Gray via The Atlantic

2004 Olympic Sports Complex — Athens, Greece


Image credit: Jamie McGregor Smith via It’s Nice That

2004 Helliniko Olympic Softball Stadium — Athens, Greece


Image credit: Jamie McGregor Smith via It’s Nice That

1984 Luge and Bobsleigh Track — Sarajevo, Bosnia and Herzegovina


Image credit: Karen Barlow via cloudlessness

1984 Olympic Ski Jump Venue — Sarajevo, Bosnia and Herzegovina


Image credit: Karen Barlow via cloudlessness

1984 Winter Olympics Podium — Sarajevo, Bosnia and Herzegovina


Image credit: Jon Pack via <em>The Atlantic

1972 Olympic Stadium Train Station — Munich, Germany


Image credit: Twin City Photos

1968 “Route of Friendship” Olympic Public Art Project — Mexico City, Mexico


Image credit: Jon Pack and Gary Hustwit via The Olympic City Kickstarter

1952 Olympics Swimming Stadium — Lake Ahvenisto, Finland


Image credit: Höök

1936 Olympic Village — Elstal, Germany


Image credit: Abandoned Berlin

1932 Grand Olympic Auditorium — Los Angeles, California


Image credit: Jon Pack and Gary Hustwit via Futurecapetown; you-are-here

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.