or

بایگانی ماهانه: اردیبهشت 1390

دانلود طرح هادی روستای کیگا – دهستان سولقان؛ بخش کن، استان تهران – درس روستا

روستای کیگا یکی از روستاهای دهستان سولقان از بخش کن در شهرستان تهران است. مرکز روستا در 5 کیلومتری جنوب امام زاده داوود قرار دارد. فاصله روستا از راه اصلی( مسیر سولقان به امام زاده داوود ) کمتر از 2 کیلومتر ، تا سولقان 12 کیلومتر و تا کن 20 کیلومتر می باشد روستای کیگا از چهار سو به وسیله …

ادامه مطلب...